KaminCentrum
värme från kamin eller solluftfångare
Välkommen till KaminCentrum

christer@
kamincentrum.com
0415-13130, 0733-200630
Måndag-Fredag 9-18
Lördag 10-12

Märken
Andra länkar

REC-Indovent skorstenar

Skorsten (klicka på bilden för mer info) Installation Skorstens-, åtgärds-typ
Skorsten Installation Skorstens-, åtgärds-typ
REC Alkon REC Alkon nyinstallation modulskorsten i syrafast, rostfritt stål
REC Inox-D REC Inox-D böjbart insatsrör torrdrift, reparation
REC Inox-E REC Inox-E böjbart insatsrör kondensskydd, reparation
REC Inox stabil REC Inox stabil styvt insatsrör för raka kanaler torrdrift, reparation

Vi reserverar oss för prisändringar.

REC Alkon

Systemskorsten REC Alkon är konstruerad för både topp- och bakanslutning till eldstäder med en maximal rökgastemperatur på 450°C vid normal drift. Skorstenens egenskaper är anpassade för rökgaser från eldning med gas, lättolja, ved eller pellets - både våt drift (kondens bildas i skorstenen) och torr drift. Skorstenen är klassad som resistent mot soteld med bibehållen täthet. Skorstenen är avsedd för rökgaser med undertryck, men den är även lämplig för övertryck med vissa kompletterande komponenter. (De flesta gaseldade pannor och motorer, trycksatta oljepannor, dieseldrivna motorer och turbiner m.fl. är eldstäder som ger övertryck).

Böjbara skorstensrör

REC böjbara skorstensrör i befintlig skorsten

Böjbara skorstensrör

INOX-E är avsett som kondensskydd i helt intakta skorstenar, där pannan eldas med flytande eller gasformiga bränslen. INOX-E kan även användas som avgasrör eller som kanal i ventilationsanläggningar med särskilda krav. Typgodkänd enligt TG-bevis nr. 0665. P-märkt enligt certifikat 199401.
INOX-D är ett insatsrör avsett för reparation av befintlig rökkanal, t.ex. där skorstensväggen ej är helt intakt. INOX-D rekommenderas i första hand för oljeeldning, men kan även användas då pannan/spisen eldas med fasta bränslen såsom ved, kol eller pellets. Typgodkänd enligt TG-bevis nr. 0666. P-märkt enligt certifikat 199403.
Klicka för att komma till RECs hemsida. Till RECs hemsida.