KaminCentrum
värme från kamin eller solluftfångare
Välkommen till KaminCentrum

christer@
kamincentrum.com
0415-13130, 0733-200630
Måndag-Fredag 9-18
Lördag 10-12

Märken
Andra länkar

Artic Sunligth Innovation - Solvärmepanel

Solvärmepanel
Solvärmepanel (klicka på bilden för mer info) Luftflöde Fläkt Effekt Temp höjning ca: Rek för ca m2:
Solvärmepanel Luftflöde Fläkt Effekt Temp höjning ca: Rek för ca m2:
Mini Mini 50 m3/
timme
4 W 20 grader 45
Maxi Maxi 60 m3/
timme
4 W 33 grader 75

Låt solen göra jobbet

Luften i stugan blir lätt fuktig och rå när den står oanvänd. Vad skulle då vara bättre än att låta solen värma och ventilera stugan, helt utan driftkostnad! En ASI-solvärmepanel sköter denna uppgift utan driftskostnad. Genom att värma upp frisk uteluft och sedan blåsa in den i stugan förbättras inneklimatet och temperaturen höjs.
Du spar energi och systemet styrs och regleras helt automatiskt utav solen! Ingen extra elström krävs, bara sol!
Solvärmepanelen är idealisk för: Stugan, huset, garaget, källaren, sjöboden, husvagnen, vedförrådet, förrådet etc. Det är endast din egen fantasi som sätter gränsen för användningsområdet!
En luftburen solfångare monteras företrädesvis på vägg mot söder. Vägg mot sydöst och sydväst fungerar också men ger något lägre energiupptag. På våra breddgrader erhålls vintertid högre effekt vid väggmontage då solen står väldigt lågt på himlen, en väggmonterad solfångare tar då upp mer energi än en takmonterad pga den bättre vinkeln mot solen. Sommartid behövs inte uppvärmning lika mycket och då står solen högt vilket ger lägre värmeabsorption.
Det är en enkel ”gör-det-själv” montering, endast enklare handverktyg behövs. Ventilationsröret kräver endast ett hål på 140 mm genom väggen. Panelerna kan monteras vertikalt eller horisontellt, och levereras i kompletta satser.

Uppvärming och nerkylning

ASI panelen kan både värma och kyla.

Grundutförande i ASI solpanelen är uppvärmning. När solen skiner på solcellen i luftsolfångaren så absorberars värmen från solens strålar. Solcellen alstrar energi som sätter igång fläkten, som drar den friska uteluften genom luftsolfångaren där den värms upp. Luften blåses sedan in i huset. Värmen tas till vara i huset och driver ut fukten så att inneklimatet blir friskt och skönt. När solen inte lyser stänger systemet av sig automatiskt och kallrasskyddet stänger till luftkanalen när fläkten stannat.
ASI solpanel har nu lanserat en integrerad kylfunktion. Värmeenergin från en luftsolfångare blir i vissa fall överflödig mitt i sommaren. För slippa få in mer värme har det enda alternativet varit att stänga av solfångaren. Men nu har ASI AB tagit fram en revolutionerande fläkt som även kan köras baklänges. Denna frånluftsfunktion säljs som ett tillval till standard ASI-solpanel och det är väl investerade pengar!

Unika solvärmepaneler

ASI:s solvärmepaneler är unika på marknaden och fördelarna är:

 • Isolerad varmluftsolfångare för högsta möjliga effekt, även vid minusgrader.
 • Extern solcell för optimalt energiupptag.
 • Utbytbart filter för ingående luft.
 • Kallrasskyddad konstruktion innebär att ASI-solvärmepanel ger god energi från februari till november då solen skiner.

 • Vikigt att tänka på vid val och jämförande av luftsolfångare:
 • Luftburna system: Det passerar årligen hundratusentals liter luft genom ventilations/uppvärmningssytem där luft används som värmebärare. Dessa system kräver rengöringsbart/utbytbart luftfilter för att ej gå tätt. Insekter och större skräppartiklar reducerar fläktflödet vilket leder till att fläkten överbelastas med nedsatt/utebliven effekt som följd!
 • Uppvärmning vid kall väderlek: För att med hjälp av solfångare få ut värme när det är minusgrader ute ställs höga krav på konstruktionen. Det krävs en kallrasskyddad konstruktion och isoleringsmaterial för att utvinna energi vintertid. ASI AB lanserade den helisolerade luftsolfångaren 2005 och vi kan nu konstatera att ASI-solpanel ger värme även vid minusgrader.
 • Extern eller inbyggd solcell: I luftsolfångare med inbyggd solcell reduceras den värmeupptagande effekten i solvärmepanelen, en inbyggd solcell stjäl värmeeffekt för att tillverka ström till fläkten. Den elektriska solpanelen (solcell) som driver fläkten bör därför monteras externt för att kunna ta upp maximalt med värme i solvärmepanelen. I solfångare med inbyggd solcell förkortas dessutom livslängden hos solcellen pga hög arbetstemperatur.
 • Kontakta mig med mer information
  Klicka för att komma till Solarventis hemsida. Till Artic Sunligth Innovation hemsida.